V prípade nedostavenia sa na termín bez oznámenia, sa hradí storno poplatok vo výške 100% z ceny úkonu !

V prípade zrušenia termínu viac ako 24hod vopred, sa nehradí storno poplatok.

*Ceny sa môžu meniť v závislosti od typu služby a prídavných produktov.